Organizační struktura ČNHK

 

Představenstvo

Thomas Maria Miklas, prezident představenstva

David Barták, viceprezident představenstva

Kamila Miklas, člen představenstva

 

Dozorčí rada
 

Ing. Vladimír Fučík, předseda dozorčí rady

Ing. Vladimír Pauer, člen dozorčí rady

Ing. Hana Schaible, člen dozorčí rady

Sebastian Naumann, člen dozorčí rady