Zahajovací seminář / workshop / kontraktační výstava

02.03.2011 20:47

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Česko-německou hospodářskou komorou vytvořilo nový nástroj aktivní pomoci (AP) českým firmám.

Pomoc se realizuje mj. prostřednictvím vzorkovny a proexportního centra zřízeného v Praze s podporou státu. Tyto prostory jsou k dispozici českým výrobcům a dodavatelům - své produkty tam umístí zdarma nebo za minimální náklady.

Cílem provozu vzorkovny je účinně a efektivně pomoci českým výrobcům a dodavatelům umístit produkty v první fázi do obchodních řetězců v ČR, ve druhé fázi pak na náročný německý trh. Ve vzorkovně budou pořádány pravidelné kontraktační dny s účastí nákupčích českých i zahraničních obchodních řetězců. Především mimopražské firmy tak získají možnost prezentovat své produkty ve vzorkovně v Praze, kde centrály obchodních řetězců působí.

Více informací naleznete pod linkem Vzorkovna v Praze - nová služba exportérům.

www.mpo.cz/cz/udalost642.html

Zpět