Vzorkovna v Praze - rozsah služeb

23.10.2012 14:59

Česko-německá hospodářská komora zřídila nový projekt jako službu malým a středním podnikům v České republice. K otevření pracoviště Vzorkovna přispělo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Projekt může velmi účinné pomoci při:

 • hledání potenciálních zákazníků nebo kooperujících partnerů v SRN

 • realizaci obchodních cílů na trhu v SRN

 • pomoci při budování či zlepšení práce vlastního obchodního oddělení klienta

 • dosažení reálných obchodních výsledků na veletrzích v SRN

Funkce komory a státu:

Zkušenosti ČNHK z působení na německém trhu ukazují, že budování obchodních vztahů v SRN prostřednictvím obchodních zástupců a účastí na veletrzích nepřinášejí očekávaný efekt a jsou zdrojem vysokých nákladů.

Hlavním důvodem je rezistence trhu SRN vůči firmám z bývalého východního bloku. Dále jsou zde silné obchodní vazby, které se za dobu nepřerušeného fungování volného trhu vytvořily mezi domácími subjekty.

ČNHK vytváří svým členům obchodní prostředí, ve kterém se výše uvedené negativní vlivy oslabují.

Pro snížení nákladů svých členů při pronikání na německý trh využívá ČNHK synergických efektů oficiálního statutu komory, spolupráce s diplomatickým zastoupením ČR a spolupráce  s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Přítomnost diplomatického zastoupení a MPO dává akcím ČNHK oficiální ráz a podtrhuje jejich význam pro německé partnery.

Co mohou členové od projektu Vzorkovna očekávat?

 • vstupem do projektu si bez dalších nákladů zřídí své další obchodní zastoupení. A to jak jeho výkony, tak i možnost užívat prostory Komory v Praze pro Vaše jednání

 • specialisté ČNHK s dvacetiletou praxí s působením v českém i německém obchodním prostředí navrhnou postupy a texty jak jménem Komory oslovit potenciální partnery a zákazníky vč. korektury textů rodilými mluvčími z německé marketingové praxe

 • Komora zákaznické skupiny vytipuje, nalezne  a kvalifikovaně svým jménem osloví

 • specialisté ČNHK jsou připraveni prakticky denně přijímat obchodní zadání či pokyny od pracovníků členů zodpovědných za obchodní vývoj v SRN a tyto realizovat. Vzniká tedy významné posílení obchodního týmu

 • pomoc s vytěžováním veletrhů – Systém Aktivní veletržní účasti bez nutnosti platit za účast

Dosavadní praxe ukázala, že oslovení jménem Komory je významně účinnější než oslovování samotným podnikatelským subjektem.
Německé obchodní prostředí je na působení Komor navyklé, respektuje a akceptuje ho.

Účinek se tak významně zvyšuje obzvláště použijí-li se argumenty typu:

 1. hledání strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci

 2. pro společný úspěch na obou či třetích trzích

 3. pro společný vývoj nových produktů

 4. možnost společně čerpat finanční prostředky státní proexportní podpory

Zpět