Podpora v právní a daňové oblasti

 

Nabízíme navigaci v následujících relevantních oblastech: 

  • Právo k pobytu a na pracovní povolení 
  • Zakládání společností 
  • Obchodní a společenstevní právo 
  • Daňové právo 
  • Individuální a kolektivní pracovní právo 
  • Německo-české právo sociálního pojištění 
  • Soutěžní právo 
  • Právo nekalé soutěže 
  • Právo ochrany životního prostředí 
  • Evropské právo a mezinárodní smluvní právo

 

Základní poradenství je obsaženo v členském příspěvku.

 

ČNHK podporuje své členy nad tento rámec při zprostředkování specializovaných dvoujazyčných právních a daňových expertů ze všech rozhodujících oblastí německo-českého hospodářského a právního styku. Tyto služby jsou účtovány na základě separátní dohody.