Vzdělávání

 

ČNHK organizuje i odborné semináře, a to k následujícím oblastem:

  • Právo k pobytu a na pracovní povolení v SRN / EU
  • Zakládání firem či zastoupení společností a zahájení výkonu činnosti svobodných povolání v Německu
  • Evropské obchodní právo
  • Mezinárodní smluvní a procesní právo
  • Národní a mezinárodní rozhodčí řízení
  • Evropské a německé soutěžní právo včetně nekalé soutěže
  • Získávání veřejných podpor pro investory v SRN
  • Daňové otázky přeshraničního styku CZ-SRN
  • Volný pohyb osob, služeb a kapitálu a svoboda usazování v SRN / EU
  • Interkulturální management

Prosíme o zprávu, o jaké téma máte zájem či popřípadě, o která témata navrhujete naše spektrum dále rozšířit.