Poradenství a zastoupení ve vztahu k německým státním orgánům, korporacím a jiným hospodářským společenstvím

 

ČNHK hájí zájmy svých členů v rámci jejich aktivit v Německu ve styku s německými státními orgány, korporacemi a ostatními hospodářskými spolky. Komora rovněž zaujímá stanovisko k hospodářsko-politickým a legislativním otázkám.