Program ATT

 

Jak může česká firma efektivně otestovat potenciál vstupu na trh SRN?


Na podporu českých firem, které plánují své obchodní aktivity v Německu, připravila Česko-německá hospodářská komora (ČNHK) program Aktivní testování trhu (ATT). Jedná se o ojedinělý projekt projekt vytvořený ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Určený je především malým a středním podnikům, které hledají nová odbytiště a svůj vstup na trh SRN teprve zvažují.

Odborníci ČNHK mají mnohaleté aktivní obchodní zkušenosti na trhu SRN. Jsou si vědomi, že český výrobce nebo dodavatel, který se začne zabývat myšlenkou vstupu na německý trh, je již od počátku zatížen vysokými náklady. A na počátku nemá dostatek informací k definitivnímu rozhodnutí o vstupu na trh SRN.

Cílem programu ATT je s co nejmenšími finančními náklady pomoci českému výrobci právě v této počáteční fázi jeho rozhodování.

Díky programu ATT  již český výrobce nemusí být odkázán ani na služby řady poradenských agentur, které mu často chtějí pouze prodat co největší objem svých služeb, ani na prodejce veletržních  ploch, kteří mu chtějí prodat účast na veletrhu, aniž by kohokoli zajímalo, jaký skutečný efekt  českému výrobci  prezentace může přinést.

Jistě, veletrhy jsou bezpochyby velice důležitým nástrojem obchodní komunikace v Německu, stejně jako služby profesionální poradenské agentury mohou být v jisté fázi vstupu na trh velmi smysluplné a cenné. Nesmějí a nemohou však býti krokem prvním!

Jako první kroky ČNHK doporučuje:

  • základní analýzu trhu
  • konfrontaci produktu a jeho vlastností  s předmětným obchodním prostředím
  • ověření nutnosti certifikací
  • vytipování  vhodných obchodních partnerů
  • jejich kvalifikované oslovení a komunikaci s nimi, ověření zájmu o nabízený výrobek či službu
  • následné asistence při stanovení koncepce dalšího postupu


Český výrobce tak díky programu ATT:
 

  • působí velmi  profesionálně
  • spojí své jméno s Česko-německou hospodářskou komorou (hospodářská komora má v německém prostředí velmi zásadní význam)
  • má doprovod, asistenci, tlumočení
  • všechny výše uvedené výkony jsou pro členy ČNHK bezplatné!


Další informace Vám rádi poskytneme osobně. Neváhejte se s námi spojit.